Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту
  Посада П.І.Б. Телефон Електронна адреса
  Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Бойченко Дмитро Якович  (0542) 65-01-26 d.boichenko@sm.minjust.gov.ua 

   Основні завдання головного спеціаліста з внутрішнього аудиту

  проводить планові та, за рішенням начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області, позапланові внутрішні аудити згідно з розпорядчими документами за підписом керівника начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області та приймає участь у проведенні внутрішніх аудитів у складі аудиторської групи Департаменту згідно з дорученням директора Департаменту;

  забезпечує документування результатів внутрішніх аудитів, підготовку аудиторських звітів, висновків та рекомендацій відповідно до Стандартів внутрішнього аудиту та внутрішніх документів Мін’юсту, Установи;

  надає оцінку контролю за ефективним використанням та збереженням об’єктів державної власності;

  забезпечує реалізацію плану діяльності свого функціонального напряму у визначений термін, систематизує, опрацьовує, аналізує та узагальнює інформацію внутрішнього аудиту з метою визначення досягнень та заходів, спрямованих на усунення недоліків;

  за дорученням начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області здійснює аналіз проектів рішень, пов’язаних з використанням грошових коштів та майна управління, для забезпечення їх цільового та ефективного використання;

  - невідкладно інформує начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області про виявлені ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, з наданням рекомендацій щодо вжиття необхідних заходів;

  - незалежно та об'єктивно здійснює внутрішній аудит, не розголошує державну, комерційну та службову таємниці, яка стала йому відома під час виконання покладених на нього завдань, крім випадків, передбачених законодавством;

  - взаємодіє з питань проведення внутрішнього аудиту
  з структурними підрозділами територіальних органів юстиції, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту та державними органами;

  приймає участь в аналізі причин та наслідків порушень і недоліків, виявлених за результатами проведених внутрішніх аудитів;

  за дорученням начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області бере участь у контрольних заходах, ініційованих Держфінінспекцією (Держаудитслужбою), а також контрольних заходах, що проводяться іншими робочими групами і комісіями відповідно до чинного законодавства;

  при надходженні звернень від органів державної влади та/або правоохоронних органів за дорученням начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області готує, та у межах компетенції, надає інформацію про результати внутрішнього аудиту або відсутність запитуваної інформації;

  за дорученням начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області готує проекти матеріалів щодо інформування правоохоронних органів про результати проведених внутрішніх аудитів відповідно до законодавства;

  розглядає, в межах компетенції, звернення громадян та юридичних осіб (листи, заяви, скарги тощо) про факти порушення вимог чинного законодавства, вносить пропозиції щодо вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду.

   


  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту