Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  Відділ кадрової роботи та державної служби
  Посада П.І.Б. Телефон Електронна адреса
  Начальник відділу Кузьменко Олена Миколаївна (0542) 65-02-07 yu.koreneva@sm.minjust.gov.ua
  Заступник начальника відділу Костюк Людмила Олександрівна (0542) 65-02-07 yu.koreneva@sm.minjust.gov.ua

  Основні завдання покладені на відділ:

  1) реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

  2) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

  3) задоволення потреби  в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

  4) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;

  5) документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

   

  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  1) забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті головного територіального управління юстиції та підпорядкованих органах, і разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить начальнику головного територіального управління юстиції пропозиції щодо її вдосконалення;

  2) разом з іншими структурними підрозділами головного територіального  управління юстиції та підпорядкованими органами розробляє річні плани роботи з кадрами, координує роботу з формування замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців управління юстиції та підпорядкованих органів;

  3) здійснює організаційне, методичне та інформаційне забезпечення кадрової роботи підпорядкованих органів; координує управлінську діяльність керівників підпорядкованих органів з питань кадрової роботи;

  4) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців головного управління юстиції та підпорядкованих органів;

  5) проводить роботу з резервом кадрів апарату управління юстиції, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах апарату управління юстиції та підпорядкованих органах, вносить начальнику управління пропозиції щодо її  вдосконалення;

  6) вносить рекомендації начальнику головного територіального управління юстиції про зарахування до кадрового резерву державних службовців головного територіального управління юстиції та підпорядкованих органів при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації);

  7) вивчає разом з іншими структурними підрозділами управління особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті головного територіального управління юстиції та підпорядкованих органах, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в  управлінні юстиції та підпорядкованих органах;

  8) приймає від претендентів на посади державних службовців апарату головного територіального управління юстиції та підпорядкованих органів, призначення та звільнення яких проводиться начальником управління юстиції, відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

  9) розглядає та вносить начальнику управління юстиції  пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посади державних службовців апарату головного управління юстиції та підпорядкованих органів, готує разом з відповідними структурними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

  10) готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату головного територіального управління юстиції та підпорядкованих органів;

  11) планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця, періодичне переміщення його по службі в апараті головного територіального управління юстиції або  підпорядкованих органах, за його згодою;

  12) оформляє документи про прийняття Присяги та про присвоєння рангів державним службовцям головного територіального управління юстиції та підпорядкованих органів, вносить про це записи до трудових книжок;

  13) обчислює загальний стаж роботи та стаж державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників головного територіального управління юстиції та підпорядкованих органів;

  14) розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників апарату головного територіального управління юстиції та підпорядкованих органів, веде відповідний облік;

  15) у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

  16) своєчасно готує документи щодо призначення пенсій працівникам апарату головного територіального управління юстиції та підпорядкованих органів;

  17) здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників апарату головного територіального управління юстиції та підпорядкованих органів;

  18) оформляє і видає довідки з місця роботи працівникам апарату головного територіального управління юстиції та підпорядкованих органів, виписки з трудових книжок, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

  19) у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату та штатного розпису  управління юстиції та підпорядкованих органів, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах управління юстиції та в підпорядкованих органах;

  20) здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків;

  21) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами управління юстиції бере участь у навчанні працівників головного територіального управління юстиції та підпорядкованих органів;  

  22) разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в  апараті головного управління юстиції та підпорядкованих органах за дотриманням Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;

  23)  здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті головного територіального управління юстиції та підпорядкованих органах;

  24) проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження терміну дії, розірвання трудових договорів з робітниками апарату головного територіального управління юстиції та підпорядкованих органів;

  25) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями апарату головного територіального управління юстиції та підпорядкованих органів відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів);

  26) розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції сектору;

  27) координує, організовує та виконує певний обсяг робіт з питань запобігання корупційним проявам;

  28) забезпечує наповнення та вилучення інформації з Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні правопорушення;

  29) забезпечує надання витягів з Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні правопорушення та інформаційних довідок на запити, підприємств, установ, організацій, правоохоронних органів та фізичних осіб;

  30) забезпечує проведення спеціальної перевірки відомостей, відносно осіб, які претендують на зайняття посада державних службовців у головному та територіальних управліннях юстиції Сумської області;

  31) забезпечує проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» відносно осіб, які претендують на зайняття посада державних службовців у головному та територіальних управліннях юстиції Сумської області та вже працюючих державних службовців;

  32) забезпечує внесення інформації про початок перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та результатів такої перевірки до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;

  33) забезпечує надання витягів з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;

  34) забезпечує надання Інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;

  35) забезпечує доступ до публічної інформації, якою володіє сектор кадрової роботи та державної служби та здійснює усі необхідні заходи щодо несанкціонованого доступу інших осіб до цієї інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

  36) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

   

  Відділ має право:

  1) перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в апараті головного територіального управлінні юстиції та підпорядкованих органах;

  2) одержувати в установленому порядку від посадових осіб головного територіального управління юстиції та підпорядкованих органів документи, необхідні для виконання покладених на відділ функцій;

  3) брати  участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться в головному територіальному управлінні юстиції та підпорядкованих йому органах, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу;

  4) вносити начальнику управління юстиції пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи підвищення ефективності  державної служби в головному територіальному управлінні юстиції та підпорядкованих органах.

  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту