Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  Сектор судової роботи та міжнародного співробітництва
  Посада П.І.Б. Телефон Електронна адреса
  Завідувач сектору Панасенко Богдан Анатолійович  (0542)65-01-26 b.panasenko@sm.minjust.gov.ua

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про сектор судової роботи та міжнародного співробітництва 
  Головного територіального управління юстиції 
  у Сумській області
  1. Загальні положення
  1.1. Сектор судової роботи та міжнародного співробітництва (далі – сектор) є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Сумській області без права юридичної особи і підпорядковується безпосередньо першому заступнику начальника та начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області;
  1.2. сектор у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами з питань, віднесених до компетенції Сектору, цим Положенням та наказами (дорученнями) начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області;
  1.3. сектор взаємодіє з іншими структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції у Сумській області, територіальними органами юстиції Сумської області з питань, віднесених до його компетенції;
  1.4. сектор створюється відповідно до штатного розкладу;
  1.5. сектор очолює завідувач, який призначається та звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції у Сумській області в порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу»;
  1.6. обов’язки посадових осіб сектору регламентуються їх посадовими інструкціями;
  1.7. положення про сектор затверджується наказом Головного територіального управління юстиції у Сумській області;
  1.8. зміни і доповнення до Положення про Сектор вносяться в порядку, встановленому для його прийняття;
  2. Основні завдання покладені на сектор:
  2.1. представництво в межах своєї компетенції інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Сумській області та територіальних органів юстиції Сумської області під час розгляду справ у судах;
  2.2. організація взаємодії судів та інших органів державної влади у цивільних та кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів, міжнародних договорів України; забезпечення виконання положень міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах;
  2.3. участь в діяльності регіонального відділення Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при Головному територіальному управління юстиції у Сумській області, виконання доручень представника Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у Сумській області;
  2.4. проведення експертизи нормативно-правових актів на відповідність Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини та практиці Європейського суду з прав людини;
  2.5. проведення роботи пов’язаної з забезпеченням захисту майнових прав та інтересів Головного територіального управління юстиції у Сумській області, погодження (візування) проектів договорів.
  3. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
  3.1. за дорученням Міністерства юстиції України представляє інтереси Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України  в судах, готує матеріали до розгляду цих справ;
  3.2. за дорученням Головного територіального управління юстиції у Сумській області представляє інтереси управління, його структурних підрозділів, посадових та службових осіб, а також територіальних органів юстиції Сумської області під час розгляду справ у судах;
  3.3. здійснює всі необхідні заходи щодо підготовки матеріалів та безпосереднього захисту прав та інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України;
  3.4. повідомляє Міністерство юстиції України про проміжні та остаточні результати розгляду справ щодо захисту інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України  в судах та направляє копії документів;
  3.5. здійснює моніторинг розгляду судами Сумської області справ щодо оскарження дій чи бездіяльності конкретних посадових осіб Головного територіального управління юстиції у Сумській області та територіальних органів і установ юстиції;
  3.6. готує для направлення до Міністерства юстиції України копії всіх матеріалів справи та проект апеляційної (касаційної) скарги у випадку винесення судом першої інстанції (апеляційним судом) рішення не на користь Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України;
  3.7. готує звіти з питань представництва інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України в судах;
  3.8. опрацьовує та виконує доручення Міністерства юстиції України щодо виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності установ юстиції;
  3.9. опрацьовує та направляє до Міністерства юстиції України доручення про вчинення окремих процесуальних дій щодо осіб, які є учасниками розгляду справи, клопотання про визнання та виконання на території іноземних держав рішень місцевих судів для подальшого спрямування на виконання;
  3.10. забезпечує судовий захист прав та інтересів заявників у судах України у випадках, встановлених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей;
  3.11. готує статистичні дані про стан виконання зобов’язань, взятих міжнародними договорами України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності установ юстиції;
  3.12. готує звіти з питань опрацювання доручень та клопотань щодо виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності установ юстиції;
  3.13. приймає участь у семінарах для відповідальних працівників районних, міськрайонних судів області з питань оформлення документів на виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності установ юстиції;
  3.14. за дорученням представника Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та Секретаріату вивчає факти, збирає докази та надсилає копії матеріалів у справах, що знаходяться в провадженні Європейського суду з прав людини, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності представника Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;
  3.15. організовує діяльність Регіонального відділення Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області;
  3.16. здійснює експертизу нормативно-правових актів на відповідність Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини та практиці Європейського суду з прав людини;
  3.17. вносить на розгляд засідань колегії та оперативних нарад питання щодо найважливіших напрямків діяльності сектору;
  3.18. організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції сектору;
  3.19. проводить роботу, щодо забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів Головного територіального управління юстиції У Сумській області, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) відповідних працівників Головного територіального управління юстиції у Сумській області;
  3.20. організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
  3.21. здійснює інші повноваження на основі та на виконання наказів Міністра юстиції України, начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області.
  4. Сектор має право:
  4.1. одержувати необхідну інформацію, а у разі потреби – відповідні документи від судів, структурних підрозділів, посадових осіб Головного територіального управління юстиції у Сумській області та територіальних органів юстиції;
  4.2. брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, які стосуються роботи сектору;
  4.3. вносити начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області та першому заступнику пропозиції з питань удосконалення роботи сектору та забезпечення належного виконання завдань, покладених на сектор, доповідні та аналітичні записки щодо реалізації сектору покладених на нього завдань, а також з інших питань, що належать до компетенції сектору. 
  5. Керівництво
  5.1. сектор очолює завідувач сектору судової роботи та міжнародного співробітництва головного територіального управління юстиції (далі – завідувач сектору), який забезпечує виконання завдань і функцій, окреслених Положенням про сектор судової роботи та міжнародного співробітництва головного територіального управління юстиції;
  5.2. завідувач сектору безпосередньо підпорядкований першому заступнику начальника та начальнику головного територіального управління юстиції;
  5.3. призначення на посаду завідувача сектору здійснюється наказом начальника головного територіального управління юстиції, відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889 на конкурсній основі або поза конкурсом у випадках визначених чинним законодавством; звільнення з посади здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889 наказом начальника управління;
  5.4. завідувач сектору у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Головного територіального управління юстиції у Сумській області, міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами з питань, віднесених до компетенції сектору;
  5.5. відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889 на посаду завідувача сектору призначається громадянин України з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста або магістра;
  5.6. завідувач сектору має навички роботи на комп'ютері та знає програмні засоби, необхідні для виконання поставлених завдань, володіє законодавством з питань, віднесених до компетенції сектору, правилами техніки безпеки, пожежної безпеки та гігієни праці;
  5.7. завідувач сектору, на час відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо), заміщається головним або провідним спеціалістом.
  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту