Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  12-06-2015, 12:50

                      Затверджений у сумі Один мільйон триста тисяч грн.(1 300 000 грн.)
                            (сума словами і цифрами) 
                        Заступник Міністра - керівник апарату
                                                        (посада) 
                              О.П.Іванченко
                                           (підпис)                (ініціали і прізвище) 
                               
                                            (число, місяць, рік) 
                               
                              М. П. 
  ПЛАН СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ) 
  на  2015 РІК
  34933040     Головне управління юстиції у Сумській області
   (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
                               
  код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  360 Міністерство юстиції України,        
  3601010 "Керівництво та управління у сфері юстиції"
  код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
   
  (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
                              (грн.) 
  Найменування Код Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього   105 000 105 000 110 000 85 000 85 000 85 000 100 000 125 000 125 000 120 000 120 000 135 000 1 300 000
  у тому числі:                            
  доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   105 000 105 000 110 000 85 000 85 000 85 000 100 000 125 000 125 000 120 000 120 000 135 000 1 300 000
  Виконавчий збір 22070000 105 000 105 000 110 000 85 000 85 000 85 000 100 000 125 000 125 000 120 000 120 000 135 000 1 300 000
  фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)                            
  повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)                            
  ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього   105 000 105 000 110 000 85 000 85 000 85 000 100 000 125 000 125 000 120 000 120 000 135 000 1 300 000
  у тому числі:                            
  видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)                            
  Оплата праці  2110 20 000 20 000 22 500 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 900 21 000 250 000
  Нарахування на оплату праці 2120 7 000 7 000 8 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 90 000
  Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220                          
  Продукти харчування 2230                          
  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 32 300 32 300 32 900 50 400 50 400 9 900 10 100 10 100 10 100 50 500 50 500 50 500 390 000
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                          
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                          
  Соціальне забезпечення 2700                          
  Інші видатки 5000* 45 700 45 700 46 100 6 300 6 300 46 800 61 600 86 600 86 600 41 200 41 100 56 000 570 000
  надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації  кредитування бюджету)                            
                               
                       
  В.о.начальника управління               В.В.Трошечко        
                  (підпис)     (ініціали і прізвище)         
                               
  Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності               Н.І.Світлична        
                  (підпис)     (ініціали і прізвище)         
  М. П.                             
  ____________                            
  (число, місяць, рік)                             

  12-06-2015, 12:48

                      Затверджений у сумі  Тридцять один мільойн двісті чотирнадцять тисяч чотириста грн.(31 214 400 грн.)
                            (сума словами і цифрами) 
                        Заступник Міністра - керівник апарату
                                                        (посада) 
                              О.П.Іванченко
                                           (підпис)                (ініціали і прізвище) 
                               
                                            (число, місяць, рік) 
                               
                              М. П. 
  ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ 
  на  2015 рік
  34933040     Головне управління юстиції у Сумській області
   (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
   
   (найменування міста, району, області) 
  вид бюджету    Державний,                            
  код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  360 Міністерство юстиції України,        
  3601010 "Керівництво та управління у сфері юстиції"
  код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
   
  (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
                              (грн.) 
  Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Оплата праці  2110 1 546 000 1 583 000 1 583 000 1 583 000 1 672 000 1 795 000 1 805 000 1 821 000 1 860 000 1 583 000 1 583 000 1 578 000 19 992 000
  Нарахування на оплату праці 2120 561 000 575 000 575 000 575 000 607 000 652 000 655 000 661 000 675 000 575 000 575 000 571 000 7 257 000
  Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220                          
  Продукти харчування 2230                          
  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 174 600 183 100 184 100 161 100 35 100 40 100 40 100 40 300 39 800 363 300 358 100 386 100 2 005 800
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                          
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                          
  Соціальне забезпечення 2700                          
  Інші видатки 5000* 17 000 49 300 31 300 40 300 324 400 331 600 341 300 339 300 158 400 78 600 84 600 163 500 1 959 600
  УСЬОГО    2 298 600 2 390 400 2 373 400 2 359 400 2 638 500 2 818 700 2 841 400 2 861 600 2 733 200 2 599 900 2 600 700 2 698 600 31 214 400
                               
                               
  В.о.начальника управління               В.В.Трошечко        
                  (підпис)     (ініціали і прізвище)         
                               
                               
  Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності               Н.І.Світлична        
                  (підпис)     (ініціали і прізвище)         
                               
  М. П.                             
  ____________                            
  (число, місяць, рік)                             
  * Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо                            

  12-06-2015, 12:46

      Затверджений у сумі Тридцять вісім мільйонів чотирнадцять тисяч чотириста грн. (38 014 400 грн.)
        (сума словами і цифрами) 
      Заступник Міністра - керівник апарату
        (посада)   
          О.П.Іванченко
          (підпис)                              (ініціали і прізвище) 
      (число, місяць, рік)   
          М. П. 
  КОШТОРИС
   на  2015  рік
  34933040         Головне управління юстиції у Сумській області
   (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
   
   (найменування міста, району, області) 
  вид бюджету    Державний,        
  код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  360 Міністерство юстиції України, 
  3601010 "Керівництво та управління у сфері юстиції"
  код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
           
  (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 
          (грн.) 
  Найменування Код  Усього на рік  РАЗОМ 
  загальний фонд  спеціальний фонд 
  1 2 3 4 5
  НАДХОДЖЕННЯ - усього  Х 31 214 400 6 800 000 38 014 400
  Надходження коштів із загального фонду бюджету  Х 31 214 400 Х 31 214 400
  Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. Х Х 6 800 000 6 800 000
  надходження від плати за  послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами) 25010000 Х 5 500 000 5 500 000
  Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х 5 500 000 5 500 000
  інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами) 25020000 Х    
  інші надходження, у т.ч.   Х    
  інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   Х 1 300 000 1 300 000
  виконавчий збір 22070000 Х 1 300 000 1 300 000
  фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   Х    
  повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   Х    
  ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього  Х 31 214 400 6 800 000 38 014 400
  Поточні видатки  2000 31 214 400 6 765 000 37 979 400
  Оплата праці 2110 19 992 000 1 594 700 21 586 700
     Заробітна плата  2111 19 992 000 1 594 700 21 586 700
     Грошове забезпечення військовослужбовців  2112      
  Нарахування на оплату праці 2120 7 257 000 578 100 7 835 100
  Використання товарів і послуг 2200 3 952 300 3 790 300 7 742 600
     Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 958 000 1 220 000 2 178 000
     Медикаменти та перев'язувальні матеріали  2220      
     Продукти харчування  2230      
     Оплата послуг (крім комунальних) 2240 885 000 1 248 800 2 133 800
     Видатки на відрядження  2250 103 500 160 000 263 500
     Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2270 2 005 800 1 161 500 3 167 300
     Оплата теплопостачання  2271 948 800 548 100 1 496 900
     Оплата водопостачання та водовідведення  2272 28 600 33 000 61 600
     Оплата електроенергії  2273 419 300 280 000 699 300
     Оплата природного газу  2274 609 100 280 000 889 100
     Оплата інших енергоносіїв  2275   20 400 20 400
  Дослідження і розробки, окремі окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280      
     Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281      
     Окремі заходи  по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282      
  Обслуговування боргових зобов'язань 2400      
     Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410      
     Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420      
  Поточні трансферти  2600      
     Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610      
     Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  2620      
     Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630      
  Соціальне забезпечення 2700      
     Виплата пенсій і допомоги  2710      
     Стипендії  2720      
     Інші виплати населенню  2730      
  Інші поточні видатки 2800 13 100 801 900 815 000
  Капітальні видатки  3000   35 000 35 000
  Придбання основного капіталу  3100   35 000 35 000
  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  3110   35 000 35 000
  Капітальне будівництво (придбання)  3120      
     Капітальне будівництво (придбання) житла  3121      
     Капітальне будівництво (придбання) інших об"єктів 3122      
  Капітальний ремонт 3130      
     Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131      
     Капітальний ремонт інших об'єктів  3132      
  Реконструкція та реставрація 3140      
    Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141      
    Реконструкція та реставрація інших обєктів 3142      
    Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури  3143      
  Створення державних запасів і резервів  3150      
  Придбання землі та нематеріальних активів  3160      
  Капітальні трансферти  3200      
  Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210      
  Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів  3220      
  Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
  Капітальні трансферти населенню  3240      
  Надання внутрішніх кредитів 4110      
  Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111      
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112      
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113      
  Надання зовнішніх кредитів 4210      
  Нерозподілені видатки 9000      
           
           
  В.о.начальника управління   _____________________________ В.В.Трошечко  
      (підпис)     (ініціали і прізвище)   
           
           
  Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності   _____________________________ Н.І.Світлична  
      (підпис)     (ініціали і прізвище)   
  __________________        
  (число, місяць, рік)         
           
  М. П.         

  3-06-2015, 07:57

   

  Посада

  ПІБ

  Телефон

  Адреса електронної пошти

  Начальник Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Сумській області 

  Челядіна Ірина Володимирівна 

  (0542) 66 00 46

  i.cheliadina@sm.minjust.gov.ua


  ПОЛОЖЕННЯ
  про Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Сумській області

  I. Загальні положення
  1. Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі– управління) є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі – Головне територіальне управління юстиції).
  2.  Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини, наказами Міністерства фінансів України, Бюджетним та Податковим кодексами України, Положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, Положенням про Міністерство, Регламентом Міністерства, рішеннями колегій та наказами Міністерства, наказами та інструкціями Головного управління Державної казначейської служби України та Державної податкової адміністрації, Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 року №1707/5, цим Положенням та нормативно-правовими актами.
  3.  Управління підпорядковується безпосередньо начальнику Головного територіального управління юстиції згідно з розподілом функціональних обов’язків.
  4. Структура та штатний розпис Управління затверджується Міністерством  юстиції України у складі штатного розпису Головного територіального управління юстиції.
  5.  Взаємодіє з територіальними органами Міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, в тому числі правоохоронними, що діють на відповідній території, з питань віднесених до компетенції Управління.
  2. Основні завдання Управління
  1. Забезпечення реалізації покладених на Головне територіальне управління юстиції завдань  щодо організації (відповідно до чинного законодавства України) фінансово-економічної роботи в системі управління.
  2. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства,  достовірного відображення операцій у  бухгалтерському обліку та звітності.
  3. Забезпечення використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням.
  4. Здійснення контролю за додержанням складання фінансової звітності.
  5. Здійснення контролю за надходженням коштів до спеціального фонду Державного бюджету України та їх облік.
  6. Здійснення централізованого бухгалтерського обліку витрат на утримання Головного територіального управління юстиції; районних, міськрайонних та міського управлінь юстиції, державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву.
  7. Здійснення організаційного та  матеріально-технічного забезпечення діяльності установ юстиції для створення належних умов роботи.
  3. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
  - розробляє методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності;
  - здійснює контроль за додержанням правил ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, у тому числі з використанням автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності «Парус» та «ІС ПРО»;
  - здійснює методичне керівництво і  організує фінансову роботу установ   юстиції  на   основі   принципів   фінансування   з   Державного бюджету за рахунок загального та спеціального фондів;
  - своєчасно доводить підвідомчим установам показники кошторису видатків на їх утримання, раціональне розподілення, цільове та економічне витрачання бюджетних коштів;
  - встановлює в межах кошторисних призначень лімітів та окремих економічних показників установам юстиції для організації діяльності;
  - організовує розробку штатних розписів структурних підрозділів Головного територіального управління юстиції згідно затвердженої Міністерством юстиції штатної чисельності, перевіряє та подає на затвердження  Міністерству юстиції України;
  - складає проект кошторису на утримання Головного територіального управління юстиції та його підвідомчих установ і подає на затвердження до Міністерства юстиції України заступнику Міністра юстиції - керівнику апарату;
  -     контролює дотримання штатної дисципліни;
  - здійснює дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасно подає на реєстрацію такі зобов'язання, здійснює платежі відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
  - забезпечує своєчасне нарахування та виплату заробітної плати, інших соціальних виплат та відряджень працівникам;
  - заключає договори, пов’язані з господарською діяльністю підвідомчих установ;
  - перераховує в повному обсязі податки до Державного і місцевих бюджетів;
  - забезпечує підготовку для розгляду пропозицій по встановленню надбавок, наданню матеріальної допомоги та преміюванню працівників;
  -  складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, державну статистичну та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
  -  розробляє   на основі проектних показників підвідомчих установ зведені прогнозні показники діяльності головного управління юстиції;
  -  приймає участь у розробленні та формуванні плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру;
  -  приймає учать у розробленні та формуванні плати за надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг;
  - розробляє на основі проектних показників структурних підрозділів управління юстиції зведені показники діяльності органу юстиції, формує бюджетні запити;
  -  забезпечує збереження державної власності та суворе дотримання касової та розрахункової дисципліни в установах юстиції;
  -   забезпечує контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
  -  здійснює контроль за зберіганням   матеріальних цінностей установ юстиції;
  -  узагальнює    заявки    установ юстиції на    матеріально-технічне забезпечення;
  -  здійснює контроль за проведенням розрахунків щодо закупівлі за бюджетні кошти товарів, робіт та послуг;
  -  забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
  -  проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
  -   здійснює видатки на утримання установ юстиції в межах затверджених Міністерством юстиції кошторисів;
  -   здійснює організацію та методичне керівництво бухгалтерським обліком в установах юстиції   із застосуванням прогресивних форм і методів обліку;
  -   організовує роботу по прийому, перевірці та зведенню бухгалтерської звітності підвідомчих установ;
  -   забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;
  -  складає зведену бухгалтерську звітність та забезпечує своєчасне подання її у Міністерство юстиції України та Головне Управління державної казначейської служби у Сумській області;
  -  здійснює систематичний контроль за дотриманням Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в установах юстиції;
  -   забезпечує   своєчасне   оформлення   та подання платіжних   документів   в Головне Управління державної казначейської служби  у Сумській області;
  -   забезпечує користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан, результати діяльності та рух бюджетних коштів Головного територіального управління юстиції;
  -  забезпечує участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів Головного територіального управління юстиції та підвідомчих установ;
  - забезпечує доступ до публічної інформації, якою володіє Управління, та здійснює усі необхідні заходи щодо несанкціонованого доступу інших осіб до цієї інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
  -  координує роботу підвідомчих   установ щодо питань планування,   фінансування,   бухгалтерського   обліку   та   звітності   та організовує проведення нарад ( семінарів ) з фінансових питань.
  4. Управління має право:
  -   контролювати дотримання вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності;
  -   здійснювати   перевірки фінансово-господарської діяльності територіальних  установ юстиції;
  -   вимагати дотримання бухгалтерської дисципліни щодо порядку оформлення та  вчасного подання фінансових документів та звітності.
  -   одержувати від підпорядкованих структурних підрозділів відповідні документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
  -   за дорученням керівництва Головного територіального управління юстиції, брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в  управлінні, у випадках розгляду відповідних питань, що стосуються повноважень та компетенції управління;
  -  проводити виробничі наради, семінари та заходи по підвищенню рівня кваліфікації працівників;
  -  представляти Головне територіальне управління юстиції в установленому порядку з питань, що належать до компетенції управління, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;
  - вносити керівництву Головного територіального управління юстиції пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю;
  - утворювати у разі потреби у встановленому порядку в межах своєї компетенції робочі групи, комісії та брати участь у їх роботі.
  5. Керівництво
  1. Управління очолює начальник, який забезпечує виконання  доручень начальника Головного територіального управління юстиції, організовує, спрямовує та контролює роботу Управління відповідно до планів роботи. До складу Управління входять: відділ планово-фінансового діяльності, бухгалтерського обліку та звітності та відділ матеріально-технічного забезпечення ( далі – Відділи).
  2. Начальник управління призначається на посаду та звільняється з   посади начальником Головного територіального управління юстиції за погодженням з Міністерством юстиції України та Головним Управлінням Державної казначейської служби у Сумській області.
  3. На посаду начальника Управління призначається особа, яка є громадянином України та має вищу освіту в галузі економіки та фінансів за освітньо- кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах чи в інших сферах управління не менше п’яти років. Не може бути призначена на посаду начальника Управління особа, до якої існують обмеження, передбачені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».
  4. Начальник Управління підпорядковується начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області, згідно функціональних обов'язків.
  5. Начальник Управління:
  -   контролює, організовує роботу Відділів відповідно до планів роботи, заходів та доручень;
  - здійснює контроль за правильним та достовірним відображенням у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій, що проводяться установою;
  - забезпечує   дотримання   виконавчої   та трудової дисципліни працівниками Відділів;
  - готує пропозиції щодо структури Управління, щодо призначення на  посади та звільнення з посад працівників Відділів;
  - розробляє та подає на погодження начальнику Головного територіального управління юстиції посадові інструкцій працівників Відділів та передає їх на затвердження;
  - готує пропозиції щодо заохочення, встановлення  надбавок  за високі досягнення у праці, а в разі необхідності,  притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників;
  - забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між працівниками Відділів Управління з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;
  -       погоджує проекти договорів, у тому числі про повну   індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;
  -      здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування       винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;
  -         здійснює контроль за складанням звітності;
   - здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
  - контролює додержання вимог законодавства під час здійснення  попередньої оплати товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти;
  -     підписує звітність та документи, які є підставою для перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів); проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; проведення інших господарських операцій;
  -     погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;
  - контролює погашення та списання відповідно до законодавства  дебіторської заборгованості;
  - контролює дотримання вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна Головного територіального управління юстиції;
  -    контролює правильність проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
  -     вносить на розгляд начальника Головного територіального управління юстиції пропозиції щодо визначення облікової політики, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;
  -   вживає заходи щодо підвищення рівня та ефективності роботи, ділової кваліфікації та підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому ділянку роботи;
  - проводить виробничі та оперативні наради у Відділах Управління з питань, пов'язаних з роботою даних Відділів;
  - організовує роботу по веденню      діловодства,      забезпечує      дотримання      працівниками встановленого  порядку  роботи  із  службовими  документами  та  їх зберіганням;
  - забезпечує виконання доручень Директора департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Міністерства юстиції України, начальника Головного територіального управління юстиції;
  - організовує розгляд та виконання документів, які надходять до Управління;
  - координує роботу Управління з іншими структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції та структурними  підрозділами юстиції щодо питань, які віднесені до компетенції Управління;
  - несе персональну відповідальність перед начальником Головного територіального управління юстиції за виконання покладених на Управління завдань.
  6. Координація діяльності начальника Управління, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Головним Управлінням Державної казначейської служби у Сумській області шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складення звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та проведення оцінки його діяльності. 
  7. На час відсутності начальника управління його обов’язки виконує  особа, тимчасово призначена наказом Головного територіального управління юстиції. 

  3-06-2015, 07:56

  Посада П.І.Б. Телефон Електронна адреса
  Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення

   

               (0542)65 52 42 i.cheliadina@sm.minjust.gov.ua
  ПОЛОЖЕННЯ
  про відділ матеріально-технічного забезпечення Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Сумській області
   
  1.Загальні положення
   
  1.Відділ матеріально-технічного забезпечення (далі - «Відділ») є структурним підрозділом Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Сумській області.
  2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України «Про Державну службу», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,«Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», «Про державний бюджет», Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, Положенням про облікову політику установи, Кодексом законів про працю України, Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011№ 1707/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497, іншими нормативно-правовими актами та Розпорядженнями начальника Головного територіального управління юстиції у Сумській області.
  3.Відділ підпорядкований начальнику Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення та, безпосередньо, начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області.
  4.Відділ створюється відповідно до штатного розпису.
  5.Відділ взаємодіє з підрозділами апарату Головного територіального управління юстиції, районними, міським, міськрайонними управліннями юстиції, державними нотаріальними конторами та Обласним нотаріальним архівом,з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, у тому числі правоохоронними, що діють на відповідній території, з питань, віднесених до його компетенції.
   
   
  2.Основні завдання Відділу
   
  1. Реалізація покладених на Головне територіальне управління юстиції завдань щодо організації (у межах своїх повноважень) та здійснення матеріально-технічного забезпечення.
  2. Забезпечення дотримання законодавства України працівниками Відділу, організація ефективної роботи.
  3. Здійснення укладання договорів стосовно постачання матеріально- технічних ресурсів на утримання апарату Головного територіального управління юстиції у Сумській області, районних, міськрайонних та міського управлінь юстиції та їх структурних підрозділів, а також державних нотаріальних контор та Обласного нотаріального архіву.
  4.Надання методичної та практичної допомоги, здійснення контролю за діяльністю територіальних управлінь юстиції та підвідомчих установ з питань матеріально-технічного забезпечення.
   
  3.Відділ відповідно до покладених на нього функцій:
   
  1.Організовує роботу щодо поліпшення умов праці працівників Головного територіального управління юстиції у Сумській області та його установ.
  2.Забезпечує збір та систематизацію інформації про потреби апарату Головного територіального управління юстиції у Сумській області та установ юстиції у засобах оргтехніки, зв’язку, технічного та програмного забезпечення та інших матеріально-технічних ресурсів, здійснює постачання матеріально-технічних цінностей, контролює стан зберігання та витрачання матеріальних ресурсів, та надає пропозиції відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності для складання проекту кошторису видатків на утримання апарату Головного територіального управління юстиції у Сумській області та установ юстиції.
  3.Здійснює контроль за станом приміщень, в яких розміщенийапарат Головного територіального управління юстиції у Сумській області та установ юстиції.
  4.Здійснює контроль за проведенням ремонтних робіт, які здійснюються у приміщеннях, де розташовані установи юстиції.
  5.Здійснює контроль за правильним та своєчасним проведенням інвентаризації матеріальних цінностей.
  6.Бере участь у засіданні тендерного комітету Головного територіального управління юстиції у Сумській області.
  7.Здійснює контроль за дотриманням правил протипожежної безпеки; стандартів та норм з охорони праці.
  8.Забезпечує підготовку проектів договорів по матеріально-технічному забезпеченню діяльності Головного територіального управління юстиції у Сумській області та проектів договорів по утриманню та технічному обслуговуванню будівель та систем водопостачання, електропостачання, теплопостачання, газопостачання та водовідведення.
  9.Забезпечує належне утримання та експлуатацію службових приміщень, засобів зв’язку, систем енергозабезпечення та охорону приміщень і матеріальних цінностей.
  10.Забезпечує роботу та правильне використання автомобільного транспорту.
  11.Організовує роботу по прийому, збереженню і відпуску товарно- матеріальних цінностей зі складу.
  12.Забезпечує працівників установ юстиції області матеріально-технічними засобами, відповідно до їх професійних обов’язків.
  13.Забезпечує формування архівних матеріалів довгострокового зберігання управління юстиції.
  14.Сумлінно виконує доручення керівництва Головного територіального управління юстиції у Сумській області.
  15. Здійснює моніторинг та оновлення даних про юридичні особи, які перебувають у складі Головного територіального управління юстиції у Сумській області за допомогою комп’ютерної програми «Юридичні особи».
  16. Забезпечує доступ до публічної інформації, якою володіє Відділ, та здійснює усі необхідні заходи щодо недопущення несанкціонованого доступу інших осіб до цієї інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
  17. Забезпечує дотримання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
   
  4.Відділ має право:
   
  1.Контролювати дотримання вимог законодавства з питань, віднесених до своєї компетенції.
  2. Здійснювати перевірки стану приміщень, в яких розміщуються органи юстиції Сумської області.
  3. Одержувати від підпорядкованих структурних підрозділів відповідні документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
  4. За дорученням керівництва Головного територіального управління юстиції у Сумській області брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в управлінні та стосуються компетенції Відділу.
  5. Вносити керівництву Головного територіального управління юстиції у Сумській області пропозиції щодо удосконалення процесу роботи по матеріально-технічному забезпеченню.
   
  5. Керівництво Відділу:
   
  1.Відділ очолює начальник (надалі – «Начальник відділу»), який підпорядковується начальнику Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Сумській області, та безпосередньо, начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області.
  2. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного територіального управління юстиції у Сумській області.
  3. На посаду Начальника відділу призначається особа, яка є громадянином України та має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста зі стажем роботи за фахом в державній службі не менше 3 років або стажем роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років. Не може бути призначеною на посаду начальника Відділу особа, до якої існують обмеження, передбачені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».
  4.Начальник відділу:
  - забезпечує дотримання виконавчої та трудової дисципліни працівниками Відділу;
  -вживає заходи щодо підвищення рівня та ефективності роботи, ділової кваліфікації та підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому ділянку роботи;
  - проводить оперативні наради з працівниками з питань, пов'язаних з роботою Відділу;
  - організовує роботу по веденню діловодства, забезпечує дотримання працівниками встановленого порядку роботи із службовими документами та їх зберіганням;
  - координує роботу Відділу з іншими структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції у Сумській області та структурними підрозділами юстиції щодо питань, які віднесені до компетенції Відділу;
  - несе персональну відповідальність перед начальником Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Сумській області та начальником Головного територіального управління юстиції у Сумській області за виконання покладених на Відділ завдань.
  - розробляє Положення про Відділ, номенклатуру справ Відділу, плани роботи та посадові інструкції працівників Відділу.
           На період відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує спеціаліст, якого призначає керівник.

  3-06-2015, 07:56

  Бюджетна програма Головного територіального управління юстиції у Сумській області не потребує затвердження порядку та механізму використання, оскільки видатки пов’язані із утриманням бюджетних установ та виконання функцій.

  3-06-2015, 07:54

  Про відділ

  3-06-2015, 07:54

  Посада

  ПІБ

  Телефон

  Адреса електронної пошти

  Заступник начальника Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення - начальник відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності 

  Світлична Надія Іванівна

  (0542) 66 00 46

  i.cheliadina@sm.minjust.gov.ua

  Заступник начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності 

  Кисла Леся Павлівна

  (0542) 66 19 37

  факс (0542) 65 54 93

  i.cheliadina@sm.minjust.gov.ua


  П О Л О Ж Е Н Н Я

  про відділ планово - фінансової діяльності, бухгалтерського обліку

  та звітності Управління фінансового та матеріально – технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції

  у Сумській області

   

  1. Загальні положення

   

  1.  Відділ планово - фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (далі – Відділ) є структурним підрозділом Управління фінансового та матеріально - технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Сумській області, який здійснює організацію бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності, методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку в апараті Головного територіального управління юстиції у Сумській області  (далі – Головне територіальне управління юстиції) та його структурних підрозділах.

  Відділ несе відповідальність за раціональне, цільове  та економне витрачання бюджетних та позабюджетних коштів.

  2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини, наказами Міністерства фінансів України, Бюджетним та Податковим кодексами України, Положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, рішеннями колегій та наказами Міністерства та Головного територіального управління юстиції, наказами та інструкціями Головного управління Державної казначейської служби України та Державної податкової адміністрації, Положенням про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 року №1707/5,  Положенням про Управління фінансового та матеріально – технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції, цим Положенням та нормативно-правовими актами.

  3.   Відділ підпорядковується начальнику Управління фінансового та матеріально – технічного забезпечення та, безпосередньо, начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

  4.   До складу Відділу входить: начальник, заступник начальника, 3 головні  та 3 провідні спеціалісти.

  5.   Взаємодіє зі структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції з питань, віднесених до компетенції Відділу, а також з іншими установами та організаціями, виходячи з необхідності забезпечення виконання покладених функцій.

   

  2. Основні завдання Відділу

  1.     Введення бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності Головного територіального управління юстиції, його структурних підрозділів та складання звітності.

  2.   Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції ї результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями ( асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

  3.    Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

  4.     Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених кошторисів.

   

  3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

   

   -   веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно- правових актів щодо ведення бухгалтерському обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності «Парус», «М.Е.ДОС та «ІС ПРО»;

  -   складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

  -  здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Сумській області та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань; за правильністю зарахування та використання власних надходжень управління юстиції, а також нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку структурними підрозділами та територіальними управліннями;

  -        своєчасно подає звітність;

  -        приймає участь у розробці проекту кошторису на утримання органів юстиції, проектів штатних розписів;

  -        забезпечує своєчасне нарахування та виплату заробітної плати, інших соціальних виплат та відряджень працівникам;

  -        своєчасно та у повному обсязі перераховує податки та збори до відповідних бюджетів;

  -        розробляє та встановлює ліміти та економічні нормативи для підвідомчих установ;

  -        забезпечує дотримання вимог нормативно - правових атів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій; інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

  -        проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

  -        забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань; повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

  -        забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;

  -        забезпечує користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан управління юстиції, результати її діяльності та рух бюджетних коштів; відповідні структурні підрозділи даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово- господарської діяльності;

  -        приймає участь у розробці на основі проектних показників структурних підрозділів управління юстиції зведені показники діяльності органу юстиції для формування бюджетних запитів;

  -        бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

  -        розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни його працівників та працівників, на які покладені обов’язки по веденню бухгалтерського обліку, структурних підрозділів;

  -        здійснює систематичний контроль та проводить перевірки фінансово – господарської діяльності структурних підрозділів управління юстиції;

  -        здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства ;

  -        надає допомогу з питань фінансово – господарської діяльності структурним підрозділам, організовує, бере участь у проведенні семінарів, нарад з питань, які входять до компетенції Відділу;

  -        забезпечує доступ до публічної інформації, якою володіє Відділ, та здійснює усі необхідні заходи щодо недопущення несанкціонованого доступу інших осіб до цієї інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

  -        забезпечує дотримання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

  4. Відділ має право:

   

  -        дотримуватися вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності;

  -        представляти Головне територіальне управління юстиції  у Сумській області в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах, підприємствах, установах  та організаціях незалежно від форми власності;

  -        за доручення начальника Управління фінансового та матеріально- технічного забезпечення брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводиться в управлінні, у випадку розгляду відповідних питань, що стосуються повноважень та компетенції Відділу;

  -        встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Відділу структурними підрозділами первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

  -        запитувати у встановленому законодавством порядку від структурних підрозділів необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

  -        вносити начальнику Управління фінансового та матеріально - технічного забезпечення пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово - господарської діяльності.

   

  5. Керівництво

  1.      Відділ очолює начальник, який підпорядковується начальнику Управління фінансового та матеріально – технічного забезпечення та, безпосередньо, начальнику Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

  2.     На посаду начальника Відділу призначається та звільняється особа за поданням начальника Управління фінансового та матеріально – технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції.

  3.      На посаду начальника Відділу призначається особа, яка є громадянином України та має вищу освіту в галузі економіки та фінансів за освітньо - кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста. Стаж роботи на державній службі, за фахом чи в інших сферах управління не менш як п’ять років. Не може бути призначена на посаду начальника Відділу особа, до якої існують обмеження, передбачені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

  4.      Начальник Відділу:

  -        організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ;

  -        розробляє Положення про Відділ, номенклатуру справ Відділу, плани роботи, документообіг, посадові інструкції працівників Відділу та контролює їх виконання;

  -        здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками відділу з урахування вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

  -        бере у разі потреби участь у проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності в структурних підрозділах;

  -        здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

  -        подає начальнику Управління фінансового та матеріально – технічного забезпечення пропозиції щодо визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності установи і технології оброблення облікових даних, правил документообігу, звітності та контролю за господарськими операціями; вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності управління юстиції; притягнення до відповідальності працівників цього Відділу, на яких покладено обов’язки по веденню бухгалтерського обліку, за результатами контрольних заходів; удосконалення порядку здійснення поточного контролю; організації  навчання працівників Відділу, на яких покладено обов’язки по веденню бухгалтерського обліку, з метою підвищення їх професійно- кваліфікаційного рівня; забезпечення відділу нормативно - правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

  -        підписує звітність та документи, які є підставою для перерахування податків та зборів (обов’язкових платежів), проведення розрахунків відповідно до укладених договорів, оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна, проведення інших господарських операцій;

  -        відмовляє у прийнятті обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує начальника Управління фінансового та матеріально – технічного забезпечення про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

  -        здійснює контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться управлінням; складенням звітності; цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна; дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна установи; правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди; відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням; станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості установи; додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти; оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів; розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово - бюджетної дисципліни працівників Відділу; усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

  -          несе відповідальність за майно Відділу;

  -          не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності;

  -          виконує інші обов’язки , передбачені законодавством.

  5.        Організація та координація діяльності начальника Відділу, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються начальником Управління фінансового та матеріально – технічного забезпечення.

  6.        На період відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує заступник начальника цього Відділу.

  3-06-2015, 07:53

  Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення

  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту