Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  12-06-2015, 12:48

  План асигнувань загальний фонд


                      Затверджений у сумі  Тридцять один мільойн двісті чотирнадцять тисяч чотириста грн.(31 214 400 грн.)
                            (сума словами і цифрами) 
                        Заступник Міністра - керівник апарату
                                                        (посада) 
                              О.П.Іванченко
                                           (підпис)                (ініціали і прізвище) 
                               
                                            (число, місяць, рік) 
                               
                              М. П. 
  ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ 
  на  2015 рік
  34933040     Головне управління юстиції у Сумській області
   (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
   
   (найменування міста, району, області) 
  вид бюджету    Державний,                            
  код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  360 Міністерство юстиції України,        
  3601010 "Керівництво та управління у сфері юстиції"
  код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
   
  (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
                              (грн.) 
  Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Оплата праці  2110 1 546 000 1 583 000 1 583 000 1 583 000 1 672 000 1 795 000 1 805 000 1 821 000 1 860 000 1 583 000 1 583 000 1 578 000 19 992 000
  Нарахування на оплату праці 2120 561 000 575 000 575 000 575 000 607 000 652 000 655 000 661 000 675 000 575 000 575 000 571 000 7 257 000
  Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220                          
  Продукти харчування 2230                          
  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 174 600 183 100 184 100 161 100 35 100 40 100 40 100 40 300 39 800 363 300 358 100 386 100 2 005 800
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                          
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                          
  Соціальне забезпечення 2700                          
  Інші видатки 5000* 17 000 49 300 31 300 40 300 324 400 331 600 341 300 339 300 158 400 78 600 84 600 163 500 1 959 600
  УСЬОГО    2 298 600 2 390 400 2 373 400 2 359 400 2 638 500 2 818 700 2 841 400 2 861 600 2 733 200 2 599 900 2 600 700 2 698 600 31 214 400
                               
                               
  В.о.начальника управління               В.В.Трошечко        
                  (підпис)     (ініціали і прізвище)         
                               
                               
  Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності               Н.І.Світлична        
                  (підпис)     (ініціали і прізвище)         
                               
  М. П.                             
  ____________                            
  (число, місяць, рік)                             
  * Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо                            

  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту