Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  12-06-2015, 12:50

  План асигнувань спеціальний фонд


                      Затверджений у сумі Один мільйон триста тисяч грн.(1 300 000 грн.)
                            (сума словами і цифрами) 
                        Заступник Міністра - керівник апарату
                                                        (посада) 
                              О.П.Іванченко
                                           (підпис)                (ініціали і прізвище) 
                               
                                            (число, місяць, рік) 
                               
                              М. П. 
  ПЛАН СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (ЗА ВИНЯТКОМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ВІДПОВІДНИХ ВИДАТКІВ) 
  на  2015 РІК
  34933040     Головне управління юстиції у Сумській області
   (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
                               
  код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  360 Міністерство юстиції України,        
  3601010 "Керівництво та управління у сфері юстиції"
  код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
   
  (код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
                              (грн.) 
  Найменування Код Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього   105 000 105 000 110 000 85 000 85 000 85 000 100 000 125 000 125 000 120 000 120 000 135 000 1 300 000
  у тому числі:                            
  доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   105 000 105 000 110 000 85 000 85 000 85 000 100 000 125 000 125 000 120 000 120 000 135 000 1 300 000
  Виконавчий збір 22070000 105 000 105 000 110 000 85 000 85 000 85 000 100 000 125 000 125 000 120 000 120 000 135 000 1 300 000
  фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)                            
  повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)                            
  ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього   105 000 105 000 110 000 85 000 85 000 85 000 100 000 125 000 125 000 120 000 120 000 135 000 1 300 000
  у тому числі:                            
  видатки (розписати за кодами економічної класифікації видатків бюджету)                            
  Оплата праці  2110 20 000 20 000 22 500 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 800 20 900 21 000 250 000
  Нарахування на оплату праці 2120 7 000 7 000 8 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 90 000
  Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220                          
  Продукти харчування 2230                          
  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 32 300 32 300 32 900 50 400 50 400 9 900 10 100 10 100 10 100 50 500 50 500 50 500 390 000
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                          
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                          
  Соціальне забезпечення 2700                          
  Інші видатки 5000* 45 700 45 700 46 100 6 300 6 300 46 800 61 600 86 600 86 600 41 200 41 100 56 000 570 000
  надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації  кредитування бюджету)                            
                               
                       
  В.о.начальника управління               В.В.Трошечко        
                  (підпис)     (ініціали і прізвище)         
                               
  Начальник відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності               Н.І.Світлична        
                  (підпис)     (ініціали і прізвище)         
  М. П.                             
  ____________                            
  (число, місяць, рік)                             

  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту