Ірина Свистун, 
начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області
 • Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

 • Головне управління юстиції в Сумській області Ad impossibilia lex non cogit
  Закон не вимагає неможливого
  ОСКАРЖЕННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

   

  НЕРУХОМОСТІ

   

  БІЗНЕСУ

  Загальні положення

  Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

   

  Загальні положення

  Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

  Суб’єкти розгляду скарги та їх повноваження 

  Міністерство юстиції України розглядає скарги:

  1) на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);

  2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

  Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скарги:

  1) на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора;

  2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації прав.

  Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги щодо державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації прав, які здійснюють діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган.

  Для забезпечення розгляду скарг суб’єктом розгляду скарги утворено постійно діючу комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

   

  Суб’єкти розгляду скарги та їх повноваження

  Міністерство юстиції України розглядає скарги:

  1) на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду);

  2) на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

  Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги:

  1) на рішення (крім рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію), дії або бездіяльність державного реєстратора;

  2) на дії або бездіяльність суб’єктів державної реєстрації.

  Територіальний орган Міністерства юстиції України розглядає скарги стосовно державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, які здійснюють свою діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган.

  Для забезпечення розгляду скарг суб’єктом розгляду скарги утворено постійно діючу комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

  Вимоги до скарги

  Скарга подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:

  1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

  2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується;

  3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;

  4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

  5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру прав;

  6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.

  До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення державним реєстратором (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

  Скарга на рішення про державну реєстрацію прав розглядається в порядку, визначеному цим Законом, виключно за умови, що вона подана особою, яка може підтвердити факт порушення її прав у результаті прийняття такого рішення.

   

  Вимоги до скарги

  Скарга подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовій формі та має містити:

  1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

  2) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, порушені на думку скаржника;

  3) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

  3-1) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення, повідомлення або реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесення відомостей до Єдиного державного реєстру;

  4) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги.

  До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника - довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

   

  Результати розгляду скарги

  За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про:

  1) відмову у задоволенні скарги;

  2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про:

  а) скасування рішення про державну реєстрацію прав, скасування рішення територіального органу Міністерства юстиції України, прийнятого за результатами розгляду скарги;

  б) скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації прав;

  в) внесення змін до записів Державного реєстру прав та виправлення помилки, допущеної державним реєстратором;

  г) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;

  ґ) анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;

  д) скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації;

  е) притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Міністерства юстиції України;

  є) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

   

  Рішення, передбачені підпунктами "а", "ґ", "д" і "е", приймаються виключно Міністерством юстиції України.

  У рішенні Міністерства юстиції України чи його територіального органу за результатами розгляду скарги можуть визначатися декілька шляхів задоволення скарги.

  Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

   

   

  Результати розгляду скарги

  За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про:

  1) відмову в задоволенні скарги;

  2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про:

  а) скасування реєстраційної дії, скасування рішення територіального органу Міністерства юстиції України, прийнятого за результатом розгляду скарги, - у разі оскарження реєстраційної дії, рішення територіального органу Міністерства юстиції;

  б) проведення державної реєстрації - у разі оскарження відмови у державній реєстрації;

  в) виправлення технічної помилки, допущеної державним реєстратором;

  г) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру;

  ґ) анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру;

  д) скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації;

  е) притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Міністерства юстиції України;

  є) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

   

  Рішення, передбачені підпунктами "а", "ґ", "д" і "е", приймаються виключно Міністерством юстиції України.

  За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть прийняти мотивоване рішення, в якому передбачити шляхи для задоволення скарги.

  Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

   БЛАНК СКАРГИ 

   

  БЛАНК СКАРГИ

  Отримати консультацію

  Отримати консультацію можна шляхом:

  -          безпосереднього звернення до спеціалістів відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Сумській області за адресою: м. Суми вул. Харківська, 41 або за тел. (0542) 66-19-25

  -          надіслання звернення на електронну адресу info_udr@sm.minjust.gov.ua

   

  Скарги до Головного територіального управління юстиції у Сумській області надсилати на адресу: 40003, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28

   

  Розклад засідань Комісії

  Розклад засідань Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області по суті розгляду скарг:

  28.02.2018 - скарга Божика Степана Зіновійовича від 10.01.2018, зареєстрована в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області 05.02.2018 за № Б-79/03.3/09-37

  17.07.2018 – Скарга Гейко Івана Степановича від 22.06.2018, зареєстрована в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області 22.06.2018 за № З-386/03.3/09-37

  17.07.2018 – Скарга Волік Андрія Миколайовича від 19.06.2018, зареєстрована в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області 22.06.2018 за № В-384/03.3/09-37 

  Інформація щодо розгляду
  Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
  при Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області
  скарг за І півріччя 2018 року

   

   

   

  Загальна кількість

   

  У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

  У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

  Надійшло

  4

  4

  0

  Розглянуто

  2

  2

  0

  Направлено за належністю

  1

  1

  0

  Прийнято рішень про задоволення скарг

  1

  1

  (скаргу задоволено в повному обсязі)

  0

  Прийнято рішень про відмову у задоволенні скарг

  0

  0

  0

  Прийнято рішень про відмову у задоволенні скарг без розгляду по суті

  0

  0

  0

  Перебуває на розгляді Комісії

  2

  2

  0

   

  Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28. Тел./факс (0542) 66-19-48, 66-19-36

  © 2016 Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
  Розробка студії «Данкор Веб» Мапа сайту